Tibbetikar

Man måste älska dem, men ibland är det inte lätt. Vår Ebba löpte. Enligt veterinär var det dags att para ett par dagar före julafton, men, när dagen var inne hade lilla damen bestämt sig för att det inte alls var dags.

Löpet “försvann”. Nu löper några av de andra tikarna, men, om det blir någon parning är i dagsläget osäkert. Vi återkommer med information om läget så snart vi ser tecken på dräktighet, tills dess önskar vi en god start på det nya, förhoppningsvis mycket bättre, året 2021.